Детската градина в село Огняново получи одобрение по проект „Еразъм +“

 

     ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА

                                       С.Огняново, общ. Гърмен, ул. „Трета“ № 1

                                       e-mail: dgdetelina@abv.bg

    

 ДГ “Детелина“, с. Огняново получи одобрение на проектно предложение с регистрационен № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000127358  по програма Еразъм +,  на тема: » Големият екран за малките любопитковци». Проектното предложение  получава оценка за качество от  83 точки, при максимална възможна  оценка 100 точки. Одобреният размер на финансовата подкрепа за реализиране на проекта е 17 080 евро.

 8  учителите  от ДГ „Детелина“с. Огняново вече реализираха една от дейностите по проекта като участваха в структуриран курс на обучение в гр. Виена, Австрия в периода от 26.06 до 01.07 г. 2023 г. Чрез придобитите умения и знания от обучението, учителите ще могат да създават  собствена  банка от  дигитални материали по всички образователни направления за всички възрастови групи, която ще бъде катологизирана за използването от всички учители. По този начин работата с интерактивните дисплеи, с които разполагат групите  в детската градина ще бъде превърната в активна дейност, в която ще бъдат въвлечени и децата. Така те няма да бъдат поставени в пасивна роля на наблюдатели на знания, които се демонстрират от учителя, а активно ще участват в  ситуациите по различните образователни направления. От своя страна това ще   подобри качеството на предлаганата образователна услуга в ДГ „Детелина“, като я превърне в съвременно място за обучение и възпитание на деца на възраст от 2 до 7 години. 

Публикацията е по проект: № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000127358  по програма Еразъм +,  тема: » Големият екран за малките любопитковци».

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене