Ще изпитват кандидат-шофьорите по нов начин

Интерактивни видеоклипове, които показват опасни ситуации на пътя, ще бъдат включени от следващата седмица в теоретичния изпит при кандидатстване за шофьорска книжка. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков. Методиката е разработена от университетски екипи и се прилага в редица държави в Европа.

„Крайно време е политиците да седнем на една маса и да свършим нашата работа, а обществото да осъзнае своя ангажимент към темата, защото няма по-важна ценност от човешкия живот“, посочи министър Гвоздейков. Той обясни, че от началото на следващата седмица се въвежда една новост в теоретичния изпит за кандидат-водачите – това са интерактивни видеоклипове, които ще показват реални ситуации на пътя. С тях ще се оценява умението на бъдещите шофьори да предвиждат опасностите на пътя, както и бързата им преценка в конкретни ситуации.

По отношение на техническото състояние на превозните средства министърът обърна внимание на въведения преди няколко месеца електронен обмен на данни с МВР, който позволява при установяване на опасна техническа неизправност по време на техническия преглед, да се изпраща информация по електронен път до Министерство на вътрешните работи. Готови са и промени в нормативната уредба, които предвиждат да отпадне ръчното въвеждане на информация в пунктовете за технически прегледи. Данните от измервателните уреди в пунктовете ще се изпращат директно чрез информационна система, което отново ще премахне възможността за човешка намеса.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене