Вълкосел – селото, в което кипи живот

Село Вълкосел се намира в Западните Родопи и попада в историко-географската област Чеч.

Населението на с. Вълкосел наброява 2753 души. Първите години от създаването си кметството е било наричано Пълномощничество към тогавашното кметство в с. Слащен, ръководено от Пълномощник, назначен от тогавашната община.
Най – високата точка в землището на с. Вълкосел местните хора наричат “Побит камък”, намираща се в местността “Погорник”. Надморска височина на с. Вълкосел е 700 м. Климатът е преходно – средиземноморски, почвите са излужени канелени, а селското стопанство специализирано в производството на ориенталски тютюн. Селото обхваща части от долините на реките Места и Бистрица. Има непроучени пещери в м. “Калето”, където са открити останки от средновековно селище.
Една от местните традиции е празнуването на “Прядой”, всяка първа събота на месец юни, когато започва доенето на овцете /предояване/, тъй като до сега са сукали малките агънца. Друга традиция, което е и религиозен празник е раздаването на Вариво /ашуре/, което се приготвя от седем различни варива, като пшеница, царевица, стар боб, сушени плодове, ядки. Други големи празници, които се празнуват са Арфе, Рамазан Байрям, Курбан Байрям.

Вижте видеото тук! 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене