Община Разлог започна изграждането на свързваща водопроводна мрежа на крайните улици в село Добърско

“След поет ангажимент по време на срещата разговор с жителите на Добърско в началото на тази година, подадени сигнали от кмета на селото г-н Илиан Джунев и вследствие на направен анализ за състоянието на водопроводната мрежа на село Добърско, започнахме изграждането на допълнително свързващо трасе, с цел преустановяване процеса на образуване на “тапи” по крайните улици и повишаване качеството на питейната вода. С монтажа на нови тръби ще предотвратим и честото възникване на аварии по трасето, и ще подобрим налягането на водата, достигащо до домакинствата в селото. “, коментира инж. Венцислав Гърменов, кмет на община Разлог.

Започнатите дейности през тази седмица от Община Разлог, обхващат изграждане на свързваща водопроводна мрежа на кръстовищата, между улиците „Първа“, “Пета”, „Шеста“, “Девета”, “Десета”, “Двадесет и първа”.

Планът за трасето, разработен съвместно с “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Благоевград, обхваща също и подмяна на водопровода на улица “Трета” и улица “Седма”. Като част от дейностите по “Безопасна и здрава среда”, насочени към подобряване на подземната и надземна инфраструктура на селото, Община Разлог ще извърши и цялостно асфалтиране на двете улици до края на лятото.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене