Община Петрич има подписан Меморандум за сътрудничество с Университета по библиотекознание и информационни технологии

Меморандумът беше подписан от кмета на общината Димитър Бръчков и от ректора на УниБИТ проф.д.н. Ирена Петева. Документът регламентира сътрудничество в сферата на образователната и информационната дейност.

Съгласно меморандума в 13 специалности на УниБИТ ще бъдат приети до 5 студенти от община Петрич без полагане на изпит за редовна и задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“.
За желаещи да се обучават в Университета по библиотекознание и информационни технологии студенти от община Петрич допълнително бяха утвърдени още две специалности за прием до 2-ма студенти без изпит – “Национална сигурност” и „Национална сигурност и културно-историческо наследство”, ОКС „Бакалавър“.

Община Петрич и УниБИТ ще обменят регулярно информация, относно приема на студенти, ще организират и провеждат съвместни информационни дейности, ПР и рекламни кампании, комуникационни и информационни мероприятия – се записа в подписания меморандум за сътрудничество. Неговият срок на действие е 5 години.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене