Читалището в Петрич посреща 110 г. в напълно обновената си сграда

В напълно ремонтирана и обновена сграда ще посрещне 110-ия си юбилей Народно читалище “Братя Миладинови – 1914” в Петрич. Основано на 26 февруари 1914 г. от група родолюбиви петричани, то много бързо се превръща в духовно средище за всички местни жители. Заради войната и последвалите национални катастрофи дейността на читалището замира, за да се възобнови през 1919 г.

За нуждите на читалището първо е предоставена сградата на джамията, която е преустроена – обособяват се салон със сцена, библиотека с читалня, бюфет-кафене. Така то се сдобива със свой дом. Корените на читалищното дело обаче са още в началото на ХХ век. През 1905 г. е създаден градски хор, три години по-късно – самодеен театър, а на следващата година –  оркестър “Струна”, който по-късно прераства в Мандолинен оркестър.

С  превръщането на Петрич в окръжен административен център читалищното дело в града и околията значително се разширява. На 7 декември 1919 г. е прожектиран първият филм

През 1924 г. се създава духовата музика към гимназията, която полага основите на градския духов оркестър. През 1940 г. е основан градският хор с платен диригент Илия Цветанов, завършил музикалното си образование в Прага. Най-добрите песни и танци на танцовия състав пък залягат в първия репертоар на основания през 1954 г. ансамбъл “Пирин”. Петричкото читалище го приютява и става първото му седалище, а мнозина от местните самодейци помагат с участието си за творческото му съзряване.

С доброволен  труд на населението през 1947 г. започва строителството

на новата читалищна сграда, която е завършена през 1953 г.

Читалището заслужено си е завоювало авторитета на главен организатор и двигател на културния и духовния живот на града. То винаги се е ползвало с голямата любов и уважение на петричани, както и с подкрепата на местната власт.

Община Петрич спечели проект по Оперативна програма “Региони в растеж” за основен ремонт на сградата, изпълнение на енергоспестяващи мерки, достъпна среда, обновяване, оптимизиране и освежаване на вътрешните пространства.

Издаденият сертификат на сградата, преди да започне ремонтът, е за енергиен клас F, като след извършването на предвидените дейности тя ще стане клас В.

Работата по проекта предвижда почистване и

реставриране на мазилки и мозайки по фасадите, 

топлоизолиране на западната фасада, подмяна на дограми, преустройство на помещенията в музейната част в арткафе с изложбена дейност. Ще бъде ремонтирано и освежено главното фоайе, предвижда се ново интериорно решение на ритуалната зала, както и ремонт и освежаване на терасата пред нея.

Освежаване и ново интериорно решение е предвидено и на фоайето и голямата театрална зала и балкона, като се предвижда нова акустична облицовка. Част от помещенията в сградата ще бъдат преустроени и обособени като мултифункционална зала. Напълно обновени ще са музикални кабинети за школите по китара, мандолина, пиано и пеене, както и библиотеката.

Предвижда се подмяна на електро- и водопроводната инсталация в помещенията и нова вентилационна инсалация. Отоплението и охлаждането на сградата е предвидено с VRF климатични системи, мултисплит системи и единични климатици.

За голямата театрална зала е предвидено отваряне на нов евакуационен изход, излизащ директно навън. Ще има система за димоотвеждане с покривни люкове. Сцената не е обект на разработката, но тъй като обемът ѝ е свързан с този на залата, се предвижда система за димоотвеждане с фасадни вентилатори. Столовете ще бъдат напълно подменени с нови ергономични, отговарящи на всички противопожарни изисквания. Акустичната система ще осигури високо ниво на звуков комфорт в театралната и концертната зала.

Топлоизолацията на сградата се изпълнява от вътрешната страна с цел запазване на автентичната визия на фасадите. Западната фасада към ул. “Вардар” се топлоизолира отвън с плоскости с дебелина 10 см.

За осигуряване на достъпна среда

за хора в неравностойно положение достъпът до арткафето ще става с монтиране на вертикална повдигаща платформа за две нива.

Достъпът до голямата театрална зала, ритуалната зала, библиотеката и музикалните кабинети ще става по наклонена подвижна платформа в стълбищната клетка. Тя започва от основното фоайе до третото ниво на сградата и може да спира на всеки етаж.

Във фоайето на голямата театрална зала на второ ниво за преодоляване на съществуващото стъпало се изгражда наклонена рампа. В голямата театрална зала са предвидени 10 места за хора в инвалидни колички, т.е. 2% от общия брой места.

Разгънатата застроена площ на помещенията, които попадат в обхвата на ремонта, е 3042 кв. м.

 

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене