Община Благоевград набира младежи за сформиране на отряд „Млад доброволец“

Община Благоевград започва да набира кандидати (момичета и момчета) за сформиране на отряд „Млад доброволец“.

Желаещите да станат част от доброволните формирования трябва да са във възрастова граница 16-18 години, за да могат да участват в обучения, областни и национални прегледи, и състезания.
Процедурата за кандидатстване включва подаване на заявление от кандидата с разрешение на родителя, провеждане на подбор от комисия към Общината и протокол за избор на кандидати.

Обучението на доброволците е в съответствие с програма, която ще им позволи след навършване на 18 г. да продължат участието си в доброволното формирование на Общината.
Желаещите да кандидатстват трябва да подадат заявление по образец в деловодството на общинска администрация.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене