ОБЩИНА БЕЛИЦА НАЗНАЧАВА НОВИ 75 МЛАДЕЖИ

Община Белица стартира от днес 27.03.2023 година изпълнението на Проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
В проектните дейности са включени в заетост 75 младежи /момичета и момчета/ на възраст до 29 години. Младежите ще работят под ръководството на Община Белица във всички населени места от общината.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене