Муфлоните в ДЛС „Дикчан“ не са умрели от „син език“

104360-muflon

Муфлоните в ЮЗДП ТП ДЛС „Дикчан“ не са умрели от „син език“. Това сочат резултатите от изследваните кръвни проби, взети от умрелите дребни преживни животни в ловното стопанство в Сатовча.

За установяване причината за смъртта на дивеча са взети проби от фуража, с който са изхранвани животните в ловното стопанство. Те са изпратени в НДНИВМИ (Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт), като резултатите посочват наличие на плесен в храната.

Информацията, подадена на медиите от ЮЗДП ТП ДЛС „Дикчан“, неправомерно се позовава на неверни данни за резултати от протоколи от изследвания на кръвни проби на Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене