Община Смолян възнамерява да изгради пет нови гробни полета в кв.Райково

По повод публикация в местна медия, че „3.5 млн. лева иска да похарчи кметът Мелемов за подпорна стена на гробището в Райково“, предоставям данни, факти и информация, измислена не от мен, а от инженери, архитекти и специалисти. На площ от около 6200 кв.м., Общината възнамерява да изгради 5 нови гробни полета, които ще съдържат около 840 нови гробни места. В град Смолян за 2021 г. и 2022 г. са извършени средно около 165 погребения в нови гробове. Останалите са в съществуващи. В голямата си част тези места са на гробището в кв. Беклийца. Това означава, че ако приемем една трета от погребенията в бъдеще да са в кв. Райково, то полетата трябва да са достатъчни за около 15 години.

В проекта се предвиждат приблизително 415 метра подпорни стени, вертикална планировка, както и 125 метра алея и пътен обход. Теренът е пресечен, сложен и с големи наклони. Авторът на статията ако има претенции и инженерна експертиза повече от проектантския екип, с каквато аз не разполагам е добре да се обърне към съответните съсловни организации, за да ги консултира. Изграждането на чисто нов гробищен парк е свързано с тежки процедури, а и във времето хората предпочитат да ползват съществуващите гробищни парка в различните квартали на града. Какво по-логично нещо от това да се търсят възможности за техните разширения, чрез което да се задоволи тази първостепенна нужда на смолянчани.

По отношението на финансирането, информирам обществеността, че както за този, така и за други приоритетни обекти сме търсили и продължаваме да търсим финансиране от държавата.
Относно твърдението, че „Смолянчани вече погребват близките си край пътя… “ е коректно да се допълни „в рамките на гробищния парк“, в което не виждам нищо нередно. Предстои цитираното място да бъде оградено, както и да започне погребване в допълнително осигурените за целта имоти в кв. Беклийца.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене