Банско отчита нов ръст на туристите посетили града, най-много са от Румъния, Израел и Гърция

През м. януари 2023 г., Община Банско, бе посетена от над 55 хиляди
туристи, това е увеличение с над 20 %, спрямо същия период за 2022г.,
когато гостите на Банско бяха почти 46 хиляди. Значителен ръст бележат и реализираните нощувки от сектора.

През м. януари 2023г. са реализирани над 201 хиляди нощувки, а за 2022г. са близо 166 хиляди. Вътрешният пазар се запазва като водещ и през януари, с над 15 хил.
регистрации на българи в местата за настаняване, следван от пазара на Румъния с над 8 хил., Израел, Гърция, Северна Македония и Великобритания с близо 5 хил., за всяка държава и Турция с близо 3 хил. туриста.

Най-чувствително е увеличението при Израелския, Гръцкия и Турския пазар, анализирайки предходната година януари месец. Пристигащите от тези държави са основно с цел ски туризъм, СПА, оздравителен и планински туризъм

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене