Засилени проверки в селското стопанство започва Инспекцията по труда

Със започването на активния селскостопански сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекцията по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство, информират от ведомството. Оттам отбелязват, че секторът е рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд.

През 2022 г. контролните органи на ГИТ са извършили 4039 проверки в селското стопанство. Констатираните нарушения са 13 551. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 228. През 2023 г. проверките в сектора отново ще обхващат основно растениевъдството и животновъдството.

От ГИТ напомнят, че работодателите трябва да сключват трудови договори с наетите от тях работници. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа са възможност земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура.

Еднодневните трудови договори не се регистрират в Националната агенция по приходите. Те са с продължителност един ден и земеделските стопани нямат задължение да издават заповеди за прекратяването им и да оформят трудови книжки, напомнят от ГИТ. При този вид договори наетите не губят право на социално подпомагане и не се спират обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения, отбелязват още от инспекцията. Оттам припомнят също, че от тези договори могат да се възползват регистрираните земеделски стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.

За 2022 г. са предоставени 260 826 образци на еднодневни трудови договори на 3714 земеделски стопани. Те се предоставят след предварително заплатени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука в размера, който е за сметка на работодателя.

В началото на месеца от ГИТ призоваха работниците и служителите да не се съгласяват да подписват договори с фиктивни условия в тях, тъй като това възпрепятства контролните органи да съберат безспорни доказателства за нарушенията.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене