АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ГОТВИ ПРОВОКАЦИЯ, ПОСТАВЯ ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ В РИСК

От източник, изрично пожелал анонимност научихме, че Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) подготвя стартирането на строителни дейности на Лот 3.2. от АМ „Струма“, който обхваща района на Кресненския пролом. Припомняме, че от октомври 2022 г. извършването на каквито и да е дейности, свързани с изграждането на лот 3.2. е незаконно, защото тогава изтече петгодишния период на действие на Решението по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), издадено от Министъра на околната среда и водите.

В тази връзка природозащитници и организации, работещи за запазването на Кресненския пролом започват спешно изготвянето на жалба до Европейската комисия, с която да поискат спиране на цялата оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Тя ще бъде пусната в момента, в който бъдат установени каквито и да е строителни работи или подготовка за такива в района на Кресненския пролом.

Припомняме, че в своите коментари върху вече изтеклото Решение по ОВОС и ЕО на лот 3.2. на АМ „Струма“ от 2019 г., Европейската комисия поиска изрично изготвянето на нов ОВОС на всички смислени алтернативи, поради което и спря преговорите за финансиране на проекта. Същото искане беше повторено в писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството през лятото на 2022 г.

Апелираме гражданите да сигнализират на посочените по-долу контакти, чрез писмени или устни сигнали, снимки и видеоматериали, ако установят каквито и да е дейности по изграждането на АМ „Струма“ в района между разклона на пътя за Банско при Симитли и включването в магистралата южно от град Кресна (Кресненския пролом и прилежащите му територии, включени в Лот 3.2.).

***

За контакти:

Андрей Ковачев, 0887 788 218, kovatchev6@gmail.com

Димитър Василев, 0887 584 853, vassilevdimitur6@gmail.com

Петко Ковачев, 0899 444 374, kovachpetko@gmail.com

Петко Цветков (СДП „Балкани“), 0887 522 206, petko.tzvetkov@gmail.com

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене