Топ ПРЕСА: Бившият хижар на хижа „Попови ливади“ Атанас Папазов: Афера за милиони от касата на туристическо дружество „Момини двори‘!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

За боядисване на една стая дружеството е платило 1 800 лв. за боята, ако проверите счетоводството им от 2002 година, ще се ужасите от злоупотребите

Изключително сериозен и скандално-сензационен про­блем ще се окаже дейносттана туристическото дружество в град Гоце Делчев – „Моми­ни двори“. След като само преди седмица вест­ник Топ Преса – юго­запад­ният табло­ид, разкри в свое разслед­ване, че от стра­на на ръко­водството на дружеството има извърше­ни сериозни злоупотреби и дори далавери с приходите в него от нестопанската му дейност, с вестник „Топ ПРЕСА“ се свърза Атанас Папазов, който е бивш дългогодишен наема­тел и хижар на хижа „Попо­ви ливади“. Той не само че потвърди разследването на вестник Топ Преса, в което категорично се говореше за точене на пари от европроекти, фиктивно изписване на ремонти, но и даде под­робности по темата. „Това, до което сте достигнали вие, е нищо. Само дребни неща. Направете по-сериозно раз­следване за дейността на дружеството от 2002 годи­на и ще се ужасите. Става въпрос за милиони левове, които Смилянов, Башов и компания са източили без знанието на своите хора. Ще ви дам пример – за боядис­ване на една стая без боята е плащано 1800 лева и това мога да го докажа…“, заяви ни Папазов и с това изказва­не направо взриви духовете в местната туристическа гил­дия. Имаме твърдата уговор­ка с него скоро да направим пълно и подробно интервю и да разплетем схемата на пишман-туристите докрай.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене