ЮЗУ на предни позиции в класация на университетите по уеб престиж

95834591cf23c925a93641e9f929b922_L

ЮЗУ „Неофит Рилски” успя да пребори голяма част от българските университети и зае 12 място в класацията за уеб престиж. В класацията участват 56 университета от цяла България. Американският университет в България се нарежда на 8-мо място, а първо място зае Софийският университет „Св. Климент Охридски”. Последното 56-то място е за Театралният колеж „Любен Гройс“

Класацията не е оценка за уеб сайтовете на университетите в България. Университетите са оценени като уеб присъствие и научна продукция, е-списания и хранилища, също така и неформалната научна комуникация в мрежата.

Отчитат се и уеб показатели като видимост (50%) – брой връзки от трети страни, дейност (50%) присъствие – общ брой уеб страници, откритост – достъп до е-списания, уеб хранилища, високи научни постижения – научни публикации в топ 10 на рецензираните списания.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене