ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС НА ТЕМА 150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

По случай 150 години от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски, община Сандански обявява конкурс за рецитал, написване на стихотворение и есе.
Конкурсът цели да приобщи младото поколение към великото дело на един от най-ярките герои в историята на България, да укрепи и възпита у подрастващите дух на патриотизъм и любов към българщината!
🇧🇬За да пазим и помним историята си!

*РЕГЛАМЕНТ*

Конкурсът е разделен в ТРИ категории, както следва:
ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Рецитал на художествена творба, посветен на Васил Левски.
/I – IV КЛАС/
В тази категория могат да участват само ученици от I до IV клас от училищата на територията на община Сандански! Участниците трябва да изпратят видеоматериал, в който да представят изпълнение на творба, посветена на Васил Левски. Творбата може да бъде и авторска. Видеоматериалът не трябва да надвишава 5 мин. и да бъде във формат mp4 или wav.
Критерии за оценяване: артистичност, емоционално въздействие, атрактивност при изпълнение, оригиналност при подбор на творбата, качество и идея при заснемането.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Написване на стихотворение, посветено на Васил Левски.
/V – VII КЛАС /
В тази категория могат да участват само ученици от V до VII клас от училищата на територията на община Сандански! Участниците могат да представят до ДВЕ стихотворения във формат Times New Roman 12, разредка 1,5., в обем не повече от една печатна страница на творба.
Творбите трябва да са авторски и да не са публикувани в медийното пространство към момента! За плагиатство от чужди автори, участникът носи пълна отговорност и няма да участва в класирането!
Критерии за оценяване: оригиналност и творчески подход, въздействие, езикова и стилистична култура, художествено майсторство.

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ: Написване на есе, посветено на Васил Левски.
/ VIII – XII КЛАС /
В тази категория могат да участват само ученици от VIII до XII клас от училищата на територията на община Сандански! Участниците могат да представят едно есе в обем до 2 печатни страници във формат Times New Roman 12, разредка 1,5.
Творбата трябва да е авторска и да не е публикувана в медийното пространство към момента! За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност и няма да участва в класирането!
Критерии за оценяване: формулиране на теза, добре формулирани аргументи, цялостно съставяне на текст, оригинален подход към темата, владеене на книжовните норми!
Творбите се изпращат в електронен вариант на е–mail: konkurs.sandanski@abv.bg.

Срок 10.02.2023 г.

Всяка творба трябва да съдържа следната информация за участника в конкурса: три имена, населено място, учебно заведение, клас, телефон за връзка!

НАГРАДЕН ФОНД:
За всяка възрастова група ще бъдат присъдени ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА награда!
ГРАМОТИ за участие ще получат всички участници в конкурса!
Резултатите ще бъдат обявени на 17.02.2022 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗПОЛЗВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОНКУРСА!
ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИЗЯВА!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене