30 години управление! Директорът на ЗПГ“Климент Тимирязев“ град Сандански Емил Терзийски пред Топ Преса: Училището се превърна в мой дом!

Първата снимка на г-н Терзийски като директор

Първата снимка на г-н Терзийски като директор

„На този ден през 1993 година поех предизвикателството да застана начело на управлението на тогавашния Техникум по селско стопанство „Климент Тимирязев“. И така … 30 години…“ това написа днес в социалната мрежа директорът на ЗПГ“Климент Тимирязев“ град Сандански. Това е причината да направим с него и едно от най – личните интервюта, които г-н Емел Терзийски е дал. Специално за всички читатели на Топ Преса.

Над интервюто работиха Цветелина ДИМИТРОВА  и Вили ШЕЙТАНОВА 

Г-н Терзийски, благодаря Ви, за проявеното уважение и отделеното време за голямата аудитория на Топ Преса. Няма как да не Ви потърсим за това интервю при положение, че този месец Вие имате повод да празнувате 30 години в системата на образованието. Ще се осмелите ли да направите кратка ретроспекция за времето от което поехте ръководството на управляваната от Вас гимназия до ден днешен?

– Първо да кажа, че винаги ми е било приятно да общувам с Топ Преса, да отразяваме хубавите събития в училището, но една забележка  – не съм 30г в училището, а 38г вече.  От 1 септември 1985г бях учител в земеделската гимназия, а от 18 януари 1995г приех предизвикателството да стана директор на тогавашния техникум по селско стопанство и така 30 години. Онзи ден си говорих с приятел във връзка с 30-годишнината ми в училището , който ми каза „Ейй, това е един човешки живот“.  Тези 30г превърнаха това училище в мой втори дом. Размишлявайки, аз прекарвам повече от времето си в училище, отколкото вкъщи, защото аз съм от 6 сутринта до 7 вечерта, тоест по 10-12 часа на ден прекарвам в училище. Както във всеки дом, така и тук в училище за тези 30г е имало много радостни моменти, преживявания, успехи. От друга страна е имало разочарования, трудни моменти, напрежение, но смятам, че хубавите моменти за всички тези години бяха повече и мога спокойно на този ден да кажа, че отговорно, убедително даже на висок глас, че ние направихме нашето училище заедно с моите колеги, с учениците наистна едно привлекателно и желано място. До днес напълно променихме облика на някогашния техникум по селско стопанство. Аз станах директор на 18 паралелки с около 450 ученика,а към днешна дата сме 30 паралелки с  746 ученика. От 2008г, когато стъпихме здраво на пазара на набиране на ученици, от тогава до сега наистина варираме между 28 и 31 паралелки, тоест едно стабилно постоянство в училище. Това е най-голямото постижение, което променихме изцяло в нашето училище. През последните години още и още неща се правят. Изградихме център за кариерно развитие по фондация Америка за България, изградихме център по национална програма, изградихме възстановителен център включващ СПА център и фитнес – това е първият учебен СПА център в България, който е много хубав. Нашите ученици от професия „Изпълнителни термални процедури“ там провеждат една много ползотворна,  полезна и успешна практика, когато имат учебни часове. Най-новото от онзи ден е, че сме определени със заповед на министъра на образованието ще имаме статут за център за високи постижения, това е по плана за възстановяване и развитие. На първо място в България сме в заповедта и това наистина ни дава подов за гордост и за още стимул. Мога спокойно да кажа, че училището върви непрекъснато в една възходяща градация и можем само с това да се гордеем. Това е заслуга не само на мен, а и на всички учители, с които съм работил и продължавам да работя, на всички ученици, които съм учел и продължавам да уча, на родителите, на моите партньори, на подкрепата на РУО Благоевград, на Министерството, на община Сандански.

Какви са целите, които сте си поставили за 2023г?

– Както вече споменах ние кандидатствахме през септември месец и започваме годината много силно, какво повече от това нещо да желаем. Това е върхът в моята дейност като директор, няма какво повече да желая и да правя. Имам още неща, които желая да променя в базата, непрекъснато инвестираме. Инвестирането в училище е една цел, която не е само за тази година, а винаги да подновяваме цялостната база, кабинетите. Продължаваме работата по проектите и разбира се, добро представяне на матурите. Това е най-желаната цел на училището, на учениците и най-вече на зрелостниците и учителите, които им преподават, на нас ръководството. Тази година вдигнахме много високо летвата. Ние бяхме по БЕЛ на 1-во място в Благоевград от професионалните училища и на 13-то място в цяла България от професионалните училища. Това е много голямо постижение, защото в България има доста училища. Всички други училища са след нас и това нещо не ни успокоява, а напротив дава ни още повече усърдие тази година учениците да проявяват упоритост, учителите старание, за да могат резултатите да не бъдат по-зле от предишните години.

 Водещият слоган на управляваната от Вас гимназия ЗПГ „Климент Тимирязев“  гр.Сандански е „Модерна визия, качествено образование и успешна реализация“. Аз обаче искам да Ви фокусирам върху последното, именно реализацията. Кои са Вашите възпитаници и техните постижения, с които се гордеете?

– Да започнем от първите години, когато станах директор. Тогава учениците, които се обучаваха бяха предимно в областта на механизация на селското стопанство и в областта на трайните насаждения и зеленчукопроизводството. Училището беше изцяло земеделско училище. Тогава нямаше толкова много ученици, които да продължават във висшите учебни заведения и голяма част от тях се реализираха. Постепенно с промяна на визията на училището и професиите аз проведох една иновативна политика по отношение на професиите и това ми беше едно от нещата, които бяха залегнали в програмата, с която се явих на конкурса през 1992г. и там аз  заложих, че училището ще се развива като техникум с четири годишен срок на обучение и промяна на професиите, имайки предвид нуждата от кадри в региона, иноватвните професии и постепенно училището придоби друг облик. В момента имаме професии, насочени към икономиката, икономическа информатика, организатор на интернет приложение, имаме организатор на туристическа агентска дейност, имаме в областта на храните и напитките, земеделските паралелки и тази за която споменах  -изпълнителна термални процедури. Когато започнахме да променяме тази политика, да въвеждаме тази иновативна политика в нашето училище започнаха наистина да идват ученици с много добър успех. В паралелките туризъм и икономика учениците винаги са с над 5,50 успех. Тези добри оценки са причината да показваме такъв добър резултат на матурите, на държавните зрелостни изпити и тези ученици не остават само със средно образование. Мога спокойно да кажа, че 70-75% от учениците ни продължават да учат във висши учебни заведения. Най-много съм удовлетворен и радостен, когато ученик, който е учил храни и напитки отива да продължи образованието си точно по тази професия. Ние всяка година от професията контрол по качество на храни и напитки имаме по половин паралелка, които отиват в Пловдив в университета за Хранителни технологии, тоест това е удовлетворение и те вече намират своята реализация. Говорейки общо за реализация бих казал, че голяма част от хората, занимаващи се със земеделие в момента на територията на нашата община са наши възпитаници. Оранжерийното зеленчукопроизводство, което е страшно застъпено в нашата община, механизация, колкото и малко хора да има ангажирани в селското стопанство с механизация, лозаро-винарството, в транспорта, това са предимно наши възпитаници. И аз много се гордея с това! Имаме лекари, от миналата година имаме двама души, които бяха приети медицина от нашето училище, тоест преди  няколко години, когато настъпи една промяна в закона и казваха, че от общинскитеучилища няма да може да се кандидатства, няма да може да се стане лекар, няма да може да се стане юрист, пълни глупости. Отново казвам, миналата година двама ученика продължиха медицина, имаме юристи, имаме в академията на МВР, имаме абсолютно във всяка област във висши учебни заведения. Вече имаме лекари и юристи , които са завършили и които се реализират в своята област. Няма как добър ученик да остане само със средно образование, примерно да остане технолог или техник някъде или икономист в някаква фирма. Ако говорим за ученици, които са учели при нас и са продължили висше образование мога спокойно да кажа, че имаме ученици, които се реализират с това, което се учели в средното си образование.

Коя специалност е сред най-предпочитаните във Вашето училище? Какво различно получават те от другите земеделски гимназии?

– Ние сме търсено и желано училище. На приемите, които правим още на първо класиране почти на 100% запълваме паралелките. Разбира се, има такива, които остават и на второ класиране, но запълваме и 6-те паралелки. Най-естествено се класират по бал, затова обяснявам на седмокласниците, че трябва да покажат добри резултати на външното оценяване, за да могат да се класират в професията, в която те желаят. Най-търсените са електронната търговия, организатор на туристическа агентска дейност, тоест икономиката и туризмът са най-търсени. Обучението ни в тези две паралелки от самото въвеждане на новия закон с интензивно изучаване на английски език, тоест те в 8-ми клас учат английски език толкова, колкото се изучава в една езикова гимназия. Винаги съм казвал, че най-слабо са търсени земеделските паралелки, защото учениците в 7-ми клас за мен са все още неориентирани и когато им се каже, че ще ходят да учат в земеделско училище и малко гледат скептично на нещата, а вече има такава модерна техника. Когато завършат образование, а някой, който не е успял да завърши и идват с искането за завършат образованието си, да придобият тази квалификация, защото в областта на земеделието има страшно много пари, които се отпускат по различни програми, но трябва да имаш земеделско образование. Ето това учениците в 7-ми клас не са го проумели и не го проумяват, когато им се говори. Когато обаче минат няколко години те започват да разсъждават по друг начин и ние сме търсени и вече след като завършат учениците, които не са успели да намерят своята реализация.

Искам да Ви попитам и за подборът на педагогически състав на управляваната от Вас гимназия. Кои са преподавателите с които се гордеете? Разкажете ни подробно за Вашият екип.

– Педагогическият състав е от 66 души в училището. Ние сме едно от училищата с най-голям брой педагогически специалисти. Подборът винаги става, когато се обяви свобоно място идват кандидати, понякога са повече, друг път по-малко в зависимост от това какво е работното място. Най-трудно намираме учители по професионалните предмети, защото е много трудно да намериш един учител по технология на виното или по технология на храните, защото в частният сектор има някъде добро заплащане и те се двоумят дали да станат учители или да останат например технолози или инженери, но през последните години заплатите в образованието се повишават и има желание у много млади хора да станат учители. Аз следвам един принцип и той е, че учител достигнал ли е пенсионна възраст се разделяме. За мен има млади хора, които чакат да започнат работа, а няма незаменими хора, така че разделяме се и давам шанс на младите хора да започнат работа. Колектива постепенно се подмлади и аз съм вече човекът с най-голям стаж в училището, но и моето вече се вижда – след три години живи и здрави започваме да поглеждаме към този момент.

Не мога да подмина и нещо, което ми направи впечатление във Вашият background. Като млад журналист ми направи огромно впечатление традицията Ви да каните на вечеря всички отлични ученици при завършването им. Тук не се ли преминава границата между професионалното и личното отношение?

– Не са всички отлични ученици, а това е една традиция, която възникна у мен преди около 10 години. Определям по 3-4 ученика по различни поводи. Единият повод е най-добрият ученик, който е  издържал най-висока оценка на матура, друг от тази година е едно момче, което има затруднения в своето интелектуално развитие, но момчето полагаше много труд и успя да изкара матурата, да си вземе държавните изпити. Не са само отлични ученици, а успели трудолюбиви ученици. Просто правим една вечеря, когато вече не са ученици, а кандидат-студенти. Обикновено ги каня края на юли или първите дни на август. Сядаме и на мен ми е много приятно да разговаряме кой какво е направил през този месец, откакто е завършил. Атмосферата е много приятна и си прекарваме чудесно.

Посланието към читателите на Топ Преса.

– Винаги да отразявате хубавите неща в българското образование, защото те се случват с много усилия, с много ентусиазъм и с много хъс.  Да бъдат всички читатели на Топ Преса живи и здрави и много успехи през 2023г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене