СЛЕД ПРОТЕСТ НА БИЗНЕСА! ОбС шефът К. Загорчин събира жителите на Добринище на дебат по казуса с урбанизирането на 160 дка около хижа „Гоце Делчев“

Председателят на Общинския съвет в Банско Костадин Загорчин събира на18.01. 2023 г. от 17.30 ч. в залата на читалището в  гр. Добринище жителите на града, местния кмет Петър Галчев и общинския градоначалник Иван Кадев за дискусия по повод решението на ОбС от 23.12.2022 година за изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план за част от местността Лoговете в землището на Добринище. Както съобщихме, с проекта 160 дка около хижа „Гоце Делчев“ ще променят статута си от зона за спорт в урбанизирана зона, което предполага застрояване на района около ски пистите.

Поканата на Загорчин, която бе огласена вчера, е по

повод постъпила в ОбС докладна от Иван Кадев, с която той иска съветниците да отменят решението си предвид общественото напрежение около него, което доведе до протест на жителите на Добринище, и след провеждане на консултации с бизнеса и жителите на Добринище точката да влезе за ново обсъждане в ОбС.

Петър Галчев
Иван Кадев

Кадев всъщност е входирал докладната си в ОбС на 6 януари след постъпило в кметската администрация аналогично искане от добринищкия кмет. В него П. Галчев твърди, че „след излъчване на сесията на ОбС жителите и представителите на бизнеса в Добринище изразиха пред мен силното си притеснение и недоволство от така взетото решение. Хората са на мнение, че развитието на ски зона Добринище и изнасянето на търговските обекти /заведения, хотели, вили, магазини и т. н./ в тази зона ще доведе до фалити на търговските обекти в града“.

Предложението на К. Загорчин за дискусия всъщност е аналог на обществено допитване по проблема, с организирането на което съветниците още миналата година натовариха изпълнителната власт в Банско и Добринище, но то така и не се случи. Самият ОбС председател само преди 3 дни обяви в нарочна декларация, че случаят излишно се драматизира, защото гласуваното през декември решение на съветниците не е разрешително за строеж, тъй като след него има достатъчно дълга процедура от различни институции и всяка от тях може да спре приемането на проекта.

Всъщност искането на П. Галчев съветниците да отменят решението си е нонсенс, защото според чл. 99 от АПК влязло в сила решение може да бъде отменено само от по-горестоящ административен орган. Съветниците могат да го отменят само ако е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му, ако са открити нови обстоятелства, установено е престъпно деяние на някоя от страните,

решението е подправено, противоречи на друго решение по същия въпрос, или с решение на Европейския съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. В конкретния случай трудно може да се намери такава причина за отмяна на въпросното решение. Единствената надежда на притеснените бизнесмени от Добринище остава областният управител Стоян Христов, чиито юристи вероятно ще се произнесат още в началото на следващата седмица има ли основание за отмяна на решението.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене