С коледно тържество бяха зарадвани децата от Център за обществена подкрепа в Благоевград

Деца, ползващи социалната услуга Център за обществена подкрепа към Община Благоевград станаха част от пъстро коледно тържество.
На фона на специално подготвен тематичен интериор, те рецитираха стихчете пред своите родители и ръководители.

Гости на празненството бяха секретарят на общинска администрация Дейвид Арабаджиев, Емилия Халилова, директор на дирекция „Социална и жилищна политика“ и Христо Христов, експерт „Качество на социалните услуги“.
Малчуганите бяха зарадвани и от добрия Белобрад Старец, който пристигна с пълен чувал с подаръци.

Работещите в социалната услуга благодариха на ръководството на Община Благоевград за подкрепата и помощта, които получават.

Центърът предлага социално-педагогически, социално-консултативни, логопедични, корекционни и рехабилитационни дейности. Социалните услуги се предоставят на деца в риск от социално изключване, както и на техните родители, деца с емоционално поведенчески проблеми, деца с проблеми в развитието, със специално образователни потребности, деца жертви на насилие и деца в риск от изоставяне.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене