Община Благоевград профилира още улици с фрезован асфалт

Още улици и междублокови пространства към тях вече са благоустроени по разпореждане на кмета на Благоевград Илко Стоянов. Това са ул. „Мусала“, „Рилски езера“ и участък от ул. „Ал. Фон Хумболт“. До момента те бяха на земна основа, като вече по продължението им е положен фрезован асфалт, което спестява редица неудобства за жителите.
Подобни дейности се извършват на още места в кварталите, широкия център на Благоевград и малките населени места.

Предвид множеството постъпили заявления, Община Благоевград уточнява, че същите се обработват, но е невъзможно обектите да бъдат обхванати едновременно.
С профилирането на улици и междублокови пространства, които до момента са били на земна основа, кметът на Благоевград Илко Стоянов цели да бъде създадена по-добра и достъпна градска среда.

Исканията на гражданите се взимат под внимание и дейностите ще се извършват поетапно, при наличие на техническа възможност и финансов ресурс.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене