Проверките в Якоруда продължават, установени са нарушения

Във връзка с констатираното нарушение на 20.11.2022 г., при което беше задържан автомобил, собственост на фирма „Диамант Рубин“ ЕООД, в с. Конарско, община Якоруда, с около 20 куб. м. незаконно отсечена строителна дървесина уведомяваме, че продължават съвместните проверки от служители на ЮЗДП, гр. Благоевград и РДГ Благоевград за установяване произхода на отсечената дървесина.

На 21.11.2022 г. при проверка в един от подотделите, включен в дърводобивен обект №2124, спечелен от фирма „Диамант Рубин“ са установени незаконно отсечени 27 бр. едроразмерни дървета от дървесен вид бял бор, възлизащи на общо 28 куб. м. В съседния подотдел също е констатирана незаконна сеч на 16 бр. бялборови с обем 12 куб. м. дървесина. В същия ден на около 2-3 км разстояние от сечището, комисията установява, разтоварени на купчини на три места строителна дървесина от дървесен вид бял бор, без поставена контролна горска марка.
На 22.11.2022 г. от проверяващите е извършено измерване и транспортиране до базата за задържани материали на изоставената строителна дървесина, която възлиза на общ обем – 43 куб.м.

Във връзка с установените нарушения, от ЮЗДП ще бъдат дадени указания на ТП ДГС Якоруда да прекрати едностранно, на основание чл.40, сключения договор за продажба на дървесина с фирма „Диамант Рубин“ ЕООД,

При продължаващата полицейска акция със съдействието на служители от ЮЗДП и РДГ Благоевград в село Конарско, на 22 ноември в двора на жител на селото, са установени около 20 куб. метра иглолистни дърва за огрев, без документи за произход и поставена контролна горска марка. В хода на проверката става ясно, че служител на ТП ДГС Якоруда, в нарушение на Закона за горите и подзаконовата наредба, издава електронен превозен билет на собственика на имота с цел дървесината да бъде установена.

В рамките на днешния ден от служителя ще бъдат изискани писмени обяснения. Ръководството на ЮЗДП ще разпореди да бъде наложено строго дисциплинарно наказание на провинилия се служител.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене