Община Петрич дарява имоти на Неврокопска митрополия за построяване на нов храм

По предложение на кмета Димитър Бръчков съветниците приеха да бъде променен статута на два имота в село Марино поле – от публична в частна общинска собственост.
Целта е същите да бъдат предоставени безвъзмездно на Неврокопска митрополия за изграждането на черква в село Марино поле. Имотите са съседни, съответно с площ 1 712 кв.м. и 1 314 кв.м.

Това е третият случай, когато Община Петрич дарява имот на Църквата. Преди години по същия начин беше безвъзмездно прехвърлен един имот в село Ръждак за храм „Свети Димитър“ и един имот в село Първомай за храм „Свети Йоан Кръстител“.
Общинското ръководство на Петрич ще продължи да оказва съдействие и да помага на БПЦ, за да има черква във всяко едно населено място, където местните хора да палят свещ и да отправят молитви.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене