От днес в Смолян започва платеното паркиране

От днес, 21 ноември започва платеното паркиране в Смолян. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. На заседанието си в края на октомври т.г., общинските съветници приеха да се въведат пет зони за платено паркиране . В първия етап срещу заплащане ще става спирането на автомобилите на :

1. ул. „Арх. Петър Петров“- обособените паркинги и уширенията на пътното платно;

2. Паркинг на бул. „България“, намиращ се пред сградата на ФИ Банк

3. Паркинг в общински имот на ул. Капитан Петко войвода“ /изгорялото училище/

4. Паркинг до ОББ

5. Локалното платно пред Областната и Общинската адиминистрации

За улеснение на гражданите, община Смолян дава отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с платеното паркиране.

Работното време на Зоните за платено паркиране е от 08.30ч. до 17.30ч. в работни дни.

Начин на плащане:

-самотаксуване с SMS, на номер 13301;

-от мобилното приложение MOBZZO;

Цена за 1 час престой – 1.00 лев с включен ДДС. + цена SMS

Зоната за платено паркиране е валидна в работни дни и в часовия диапазон от 08:30 до 17:30 часа.

Когато даден автомобил паркира на място в зона за платено паркиране е необходимо да се направи плащане, дори и водача да не е напуснал МПС.

Във всяка зона за платено паркиране се осигуряват фиксирани и обозначени с пътен знак Д21–“Инвалид“ места за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания.

Картата осигурява безплатно паркиране само на местата определени за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от лица с трайни увреждания. ППС, превозващо и/или управлявано от лице с трайни увреждания паркирано извън обозначените за това места се третира по общия ред.

Принудителното задържане с техническо средство тип „скоба“ е принудителна административна мярка (съгл.чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП). В случаите на увреждане и самоволно премахване на „скобата“, собственикът на принудително задържаното ППС заплаща стойността на „скобата“, разходите за принудителното задържане и цената за всеки час престой за съответната зона от момента на поставяне на „скобата“ до заплащане на сумите.

Чл. 48.от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян:

Наказва се с глоба от 200 до 500 лева който:

1. отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред;

2. повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане.

На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за разблокирането му. Съобщението съдържа размера на разноските по прилагането на мярка принудително задържане (скоба) в размер на 25.00 лв. с ДДС и 1.00 лв. с ДДС за всеки започнат час престой, както и телефон за връзка с оператор. Ако за автомобила ви има въведен номер, ще получите съобщение за принудително задържане на ППС.

Телефони за връзка с оператор: 0879 902 850 и 0879 902 851

Цената за освобождаване на принудително преместено ППС от специализирания Наказателен паркинг е в размер на 50.00 лева с ДДС и 2.00 лева с ДДС/час престой (за всеки започнат час).

Когато водачът се яви на мястото на нарушението преди репатриращия автомобил да потегли – автомобила се освобождава на място, след заплащане на половината от сумата на разходите по преместването на превозното средство в размер на 25.00 лева с ДДС.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене