Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще си сътрудничи с Университета в Ниш

Ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков и ректорът на Университета в Ниш (Сърбия) проф. д-р Драган Антич подписаха меморандум за сътрудничество между двете висши училища в областта на науката и образованието.

По време на срещата, която се проведе в Югозападния университет, двете страни обсъдиха възможности за провеждане на съвместни научноизследователски дейности, осъществяване на академична мобилност по програма „Еразъм+“, участие в семинари и конференции.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене