Община Разлог ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

Община Разлог ще кандидатства за закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на ОП „Домашния социален патронаж“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. На 27.10.2022г. Общински съвет гр. Разлог одобри докладна на инж. Венцислав Гърменов – ВрИД Кмет на Община Разлог за участие на общината с проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Общинско предприятие „Домашен социален патронаж” гр. Разлог”, като даде съгласие Община Разлог да осигури финансови средства за съфинансиране в размер на 3600 лв. – 10 % от общия бюджет на проекта. Община Разлог следва да заплати цялата сума при доставката на автомобила.

Целта на програмата е да подпомогне социалната дейност в общините, чрез закупуване на нови неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата. Домашен социален патронаж се утвърди като една от най-важните публични функции в условията на кризисната ситуация, пред която е изправено цялото общество. Дейността се оказа изключително ефективна, след здравните грижи, помагайки на възрастните хора да се справят със създалата се ситуация като разшири своето поле на приложение и сравнително лесно се адаптира към възникналите нови условия във връзка с последиците от разпространението на COVID-19.
Финансирането от ФСЗ е до 36 000 лв. с ДДС;

За финансиране могат да кандидатстват общини, които имат Домашен социален патронаж и предоставят топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.
Към момента Община Разлог предоставя топъл обяд на 170 лица от целевите групи по проект „Топъл обяд в Община Разлог“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 и се нуждае спешно от още един лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Домашния социален патронаж“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене