С водосвет откриха нови социални домове в село Каменица

С празничен водосвет, отслужен от отец Георги Сарадинов, бе поставено началото на функционирането на четири нови Центъра за грижа за лица с психични разстройства в село Каменица. Те са построени по проект, изпълнен от Община Струмяни и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Преди ритуала вчера се проведе и откриваща пресконференция. Кметът на Струмяни – Емил Илиев, и зам.кметът Фиданка Котева представиха проекта, изминатите етапи до момента и основната цел – постигане на интегриран подход при грижата за лица с психични увреждания, за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществения живот. Това става с изграждане на подходяща нова инфраструктура, в която да се предоставят качествени социални услуги, които индивидуализират подхода към потребителите и целят интегрирането им в социалните общности.

Според Емил Илиев това е мащабен и важен социален проект. Той благодари на всички институции, партньорски организации и колеги, спомогнали за реализацията му. Построени са четири социални центъра с модерно оборудване и общ капацитет за 60 потребители.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене