Национален парка „Пирин“ най-стария парк в България!

Националните паркове представляват защитени райони, които са собственост на държавата.

На тяхна територия няма селища, а екосистемите им са от изцяло естествен произход.

В България има три национални парка, а най-старият от тях е Пирин. Другите два са Рила и Централен Балкан.

Пирин получава статут на национален парк през 1962 г. Тогава той е с площ от 6200 хектара – доста по-малка от настоящата, и е включвал само най-високите части от планината около връх Вихрен.

Целта на обявяването му за народен парк (според юридическата формулировка от онова време) е опазване на високопланинските горски масиви.

През 1974 г. той е преименуван на Народен парк Пирин, а площта му е значително увеличена. За национален парк е обявен през 1998 г., след приемането на Закона за защитените територии в Република България.

Национален парк Пирин граничи с общините Гоце Делчев, Банско, Разлог, Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански.

На територията му се намират два природни резервата – Баюви дупки-Джинджирица, който е един от най-старите резервати в България, както и резерватът Юлен. През 1983 г. Пирин е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене