КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА В БАНСКО

Община Банско, в сътрудничество с организациите по оползотворяване или третиране, с които има сключени договори, организира кампания за разделно събиране на следните видове отпадъци:
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Живак и живак-съдържащи уреди
Лакове и бояджийски материали
Отработени масла
Замърсени опаковки с опасни вещества
Лекарства с изтекъл срок на годност
Домакински препарати и химикали

Присъединете се към усилията за чиста околна среда, като ги предадете на пункта за събирането им:
На 20.10.2022г. за времето от 10.00 часа до 16.00 часа, можете да предадете отпадъци от този вид на адрес: гр.Банско, улица „Дунав“№22 /общински гараж/.

Забележка: Всеки, който има събрано количество електрическо и електронно оборудване, може да го предаде и предварително в периода от 10.10.2022г. до 20.10.2022г. вкл. в рамките на работното време от /08.00 часа до 17.00 часа/ на адрес: гр.Банско, ул.“Дунав“№22
Тел. за връзка: 0749 8 86 51, отдел “Екология и чистота“ към ОбА-Банско

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене