Вечерни новини! Бизнесът пита кои предприятия ще останат без газ

Планира ли се намаление на потреблението на природен газ от промишлените предприятия и предвиждат ли се компенсации за фирмите, за които горивото ще бъде намалено. Това питат от БСК с писмо, изпратено да служебния премиер Гълъб Донев.

То е изпратено във връзка с регламент на ЕС, който предвижда прилагането на координирани мерки за намаление с 15% на потреблението на газ от страните-членки на ЕС в периода от 1 август 2022 г. до 31 март 2023 г. Първоначално намалението на потреблението на газ ще е доброволно, но имайки предвид развитието на събитията на пазарите на природен газ и геополитическата ситуация е вероятно тази цел да стане задължителна, посочват от БСК.

Това би означавало намаляване на потреблението на природен газ в страната с около 475 млрд. куб.м. За редица индустриални производства подобно намаление е невъзможно, тъй като използват природния газ като суровина за производството, или в случаите, когато се използва като енергиен източник, преминаването към друга горивна база е времеемък и скъп процес, който е затруднително да се осъществи в рамките на няколко месеца, посочват от БСК. Непредвиденото и непланирано намаляване на потреблението на природен газ ще се отрази негативно върху изпълнението на вече сключени договори или в нарушаване на изпълнение на поръчки и свиване на производството на индустриалните предприятия.

В тази връзка от БСК поставят няколко въпроса на премиера, които са от изключителна важност за оперативната работа на предприятията:

  1. Какви механизми за намаляване на потреблението са предвидени, и по-специално дали се планира намаляване на потреблението и от промишлените потребители (индустрията).
  2. Формирани ли са критерии за определяне на критично важни незащитени потребители, включително обявяването на потребители или икономически сектори за „съществени за икономиката или веригата на доставките“.
  3. Дали се предвиждат форми за превантивно уведомяване на индустриалните потребители в случай на намаляване или преустановяване на подаването на природен газ. Тази информация е необходима за предотвратяване на технологични аварии при пълно преустановяване на природния газ, както и за безаварийната работа, поддържане на производствените съоръжения в работоспособно състояние с необходимата степен на безопасност.
  4. Предвиждат ли се форми на компенсиране на предприятията, засегнати от преустановяването или намаляването на подаването на количества природен газ, за принудителното време на престой.
  5. В плановете за осигуряване на необходимите за икономическата дейност количества природен газ, предвижда ли се при достигане на ценови нива над определен праг, да се предоставят компенсации на незащитените потребители.

Индустрията вече изчерпа възможностите за поемане на допълнително повишаване на ценовите нива на природния газ. Следващо повишение ще доведе до естествено намаляване на потреблението на природен газ по икономически причини, поради преустановяване на дейността на предприятията, заявяват от БСК.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене