Родственик на Васил Левски разказа пред жители на Петрич запазени родови истории за Апостола на свободата

В беседа в Историческия музей в Петрич Христина Богданова, която е един от 29-те живи родственици на Васил Левски, разказа за делото му и ролята на семейството във формирането на характера на Апостола на свободата. Беседата предизвика голям интерес сред жителите на града, много деца дойдоха тази вечер в музея, за да чуят истории за Левски в деня, в който се отбелязват 185 години от неговото рождение.

В началото на беседата Христина Богданова посочи, че предстои да проследи събития и факти, които са допринесли за това Васил Иванов Кунчев да остане в историята като Апостола на нашата свобода. Най-много родови истории са запазени от детството и първите 14 до 18 години от неговия живот, когато Васил Левски е бил в дома си. След като поема по пътя, отреден му от съдбата, повече не се връща в родния дом, а срещите със семейството са редки.

Беседата проследи причините, формирали решителния, безпристрастен и целеустремен характер на Левски в неговото семейство – баща му и майка му, от които той научава да слуша, да изразява мнение и да го отстоява, да пази достойнството си и да не накърнява чуждото.

Васил Левски е бил будно, енергично дете, което е обичало да играе, а любимата му игра е била да се бори със своите приятели, разказа родственицата му Христина Богданова. Непримиримостта му към несправедливо отношение проличава далеч преди да поеме по пътя, който впоследствие ще донесе свободата на народа.

Характерът на Васил Левски проличава още като дете, за което свидетелстват случки, разказани тази вечер в Петрич от Богданова. Една такава е с магарето на неговия учител, което Васил е трябвало да напои, но без да язди. Неразбиращ защо не е позволено, Левски се качва на магарето, но е издаден от своя съученик. Това му носи наказание – пердах с пръчка, на което бъдещият Апостол на свободата отвръща с протест, под формата на отказ да посещава няколко дни училището.

Пред събралите се в музея хора, племенницата на Левски разказа и за прозвището, с което той остава в историята и за различни предложения откъде произлиза то. Целият разказ за живота му е белязан от примери за изключителна смелост, бърз ум, непоколебимост и честност.

Христина Богданова разказа и за времето, в което Васил Левски е бил учител, за неговото умение да печели любовта на децата, които самият той много обичал, за нагледните примери, които им е давал за различията помежду хората, но как тези различия не бива да пречат да живеем в хармония.

На финала на беседата младежите и ръководители на клуб „Млад планинар“ в Петрич благодариха за възможността да се докоснат до тези истории, а ученици от Средно училище „Никола Вапцаров“ бяха подготвили специален музикален поздрав за своя гост.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене