Хаджидимовалийка ще прави Европа привлекателно място за таланти!

След интензивна работа в продължение на повече от година и поредица от консултации с бизнеса, иновационните общности, академичните среди и държавите членки, Мария Габриел представи днес в Страсбург новата Европейска иновационна програма. Тя подчерта, че програмата се основава на конкурентните предимства на Европа – водеща роля в науката, силна индустриална база в сектори с физически компонент и резерв от таланти в областта на инженерството.        

„Сега е моментът Европа да инвестира в иновации, таланти и да подкрепи свързването на местните екосистеми. Новата европейска иновационна програма се съсредоточава върху новото поколение новатори и високотехнологичните иновации. Целим мобилизирането на 45 милиарда евро за подпомагане растежа на европейските стартъпи, създаването на „регионални иновационни долини“, свързващи участниците в областта на иновациите в Европа и привличането на таланти“, заяви Мария Габриел.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене