Безплатни занимания по интереси за деца в Благоевград

Безплатни занимания по интереси предлага през лятната ваканция Център за Личностно и Творческо Развитие на Децата на Благоевград
За първи път Община Благоевград и ЦЛТРДБ организират безплатни занимания за децата през лятната ваканция. Инициативата е с цел осмисляне на свободното време на децата и учениците на Благоевград, за периода от 4 юли до 31 август 2022 г. В заниманията могат да се включат деца от предучилищна възраст и ученици от начална училищна възраст (от 1 до 4 клас.). Заниманията са безплатни за децата, ЦЛТРДБ осигурява необходимите материали.
За участие в заниманията е необходимо родителят да попълни заявление по образец в Младежкия дом, в което да посочи желания вид дейност и период на участие.
В инициативата се включват и училища партньори, които отворят врати и презваканцията за децата на Благоевград.
Целодневните занимания се провеждат от 08.30 ч. до 17.30 часа на местата, съгласно приложения график: https://www.cltr-blg.com/…/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8…
Заявление за участие –> https://www.cltr-blg.com/…/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB…

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене