Интернет платформа ще представя туристическия потенциал в трансграничната зона България – Гърция

Интернет платформа ще представя обобщена информация за възможностите за туризъм в българо-гръцки трансграничен регион, съобщи на пресконференция Георги Пампоров, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори (СРХР).

Платформата се разработва по проекта „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничната зона България – Гърция“, финансиран по програма „Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020“. В рамките на проекта се изгражда партньорска мрежа с участието на хотелиери, туроператори, представители на туристически бизнес от двете страни на границата.

Над 3000 функциониращи обекти за настаняване и хранене, фирми, предлагащи различни туристически услуги и продукти, ски училища, планински водачи, екскурзоводи и информационни центрове от трансграничната зона са включени в създадената по проекта база данни. Информацията от базата данни ще бъде използвана както при разработването на интернет платформата, така и при бъдещи маркетингови стратегии. Една от основните цели на проекта е стимулиране на сътрудничеството между български и гръцки представители на туристически бранш за съвместно рекламиране на трансграничния регион. Проектният екип е провел маркетингови проучвания през зимния и през летния сезон, обобщавайки предпочитанията и очакванията на туристите, посещаващи Родопите и региона. При организираните в рамките на проекта дискусии и срещи с туроператори от страната са представени нови маршрути и туристически продукти, разгръщащи се на българска и гръцка територия. Очакванията на хотелиерите се фокусират върху перспективата за отваряне на ГКПП- Рудозем, който значително ще активизира туристическия трафик от двете страни на границата.

Разработваната интернет платформа е продукт за колективен маркетинг, представящ туристическия регион. Маркетинговото проучване на българската част от трансграничната зона на територията на областите Смолян, Хасково и Кърджали дава актуален прочит за интереса на туристите към региона, според Георги Пампоров.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене