Дискусия за инвестиционните предложения се проведе в Областна администрация Смолян

Дискусия във връзка с определяне на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционните предложения се проведе в Областна администрация

Дискусия във връзка с определяне на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционните предложения се проведе в Областна администрация. На нея присъстваха областният управител Емил Хумчев, народният представител от Смолян Зарко Маринов, заместник областният управител Явор Руженов, и.д „Главен секретар на областна администрация“ Андрей Кадишев, кметове и заместник кметове на общините от област Смолян или техни упълномощени представители, ръководители на имащите отношение териториални звена в областта, земеделски стопани и др.

Среща бе организира по повод получено писмо от министъра на околната среда и водите, съдържащо указания във връзка с различната практика на компетентните органи по отношение определяне на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционните предложения, свързани с ползване на дървесина от земеделски територии, и което е изпратено до всички кметове на общини чрез съответната РИОСВ.

Получените указания са поставили много въпроси, свързани с прилагането им на територията на област Смолян, различни тълкувания и връзката им с други нормативни актове.

Детайлни разяснения относно прилагането както на националните, така и на европейски нормативни актове по тази тема направиха онлайн зам.-министърът на околната среда и водите Тома Белев и Младен Граматиков-Директор на Дирекция в МОСВ.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене