Ковачевица е любимото село на Ахмед Башев още от времето, когато беше кмет на общината, и той редовно го обгрижваше.

Ахмед Башев става строителен предприемач?

Бившият кмет на Гърмен и депутат Ахмед Башев, който в момента е общински съветник, ще си строи вила в уникалното с. Ковачевица. Тя ще е една от 5-те в малък затворен комплекс, ограден с обща ограда, а съседи на Башев ще са гърменският бизнесмен Георги Гогов, както и Димитър Стругов, Венцислав Генчев и Петър Узунов, които не са от общината. Всички те преди години станали собственици на терени извън регулацията на с. Ковачевица, в местността Гроба, и сега са се обединили да строят заедно, което ще облекчи разходите им по издаване на разрешителни 5 пъти.

Вилите ще са еднофамилни, всяка от тях с площ от 80 кв.м. Общият терен, с който разполагат инвеститорите, е 2.388 дка, като плановете им са всичко останало извън вилите да е озеленяване. За да не се нарушава хармонията, в плана не са предвидени паркоместа, само кладенец с дълбочина до 50 метра за питейно-битовото водоснабдяване на виладжиите и изгребна септична яма с капацитет 20 кубика.

Според разчетите на 5-имата собственици им трябват 10 кубика питейна вода на ден, което с кладенеца не е проблем, защото капацитетът на подземното тяло е 1315,2 л/сек, а към момента се ползват само 43,27 л/сек по 5 издадени разрешителни за водоползване.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” първа се произнесе по инвестиционното намерение на Башев и съседи, като уточни, че бъдещият кладенец може да се ползва за пиене само ако отговаря на 2 условия – анализът на водата да не показва опасни химически отклонения, а около него да се обособи санитарна охранителна зона, за да се предотврати замърсяване, в противен случай разрешително няма да има.

Строги изисквания е поставила дирекцията и към изгребната яма, която ще събира отпадните води на виладжиите.

Инвестиционното намерение всъщност е било изготвено още през 2011 г., но до момента е стояло на „трупчета“, уточниха от РИОСВ – Благоевград, която също трябва да издаде становище по него.

Според направените тогава проверки на екоинспекцията теренът под вилите не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но е част от  защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на тази зона. Поради миналия 11-годишен период, в който виладжиите не са правили нищо в терена, това становище трябва да се издаде наново.

Ковачевица е любимото село на Ахмед Башев още от времето, когато беше кмет на общината, и той редовно го обгрижваше. През 2007 г. например внесе в ОбС – Гърмен предложение да се наложи мораториум върху нови строежи в уникалния архитектурен резерват, тъй като по онова време селото изпитваше остър недостиг на вода и електричество, имаше проблеми с канализацията и съществуваше реална опасност неподражаемият му облик да бъде нарушен от нови сгради, несъобразени с архитектурния стил.

6 г. по-късно, все още кмет, Башев направи със 132 000 евро по европейски проект екопътека над селата Горно Дряново, Ковачевица и Скребатно, откъдето се открива чудна гледка и към местността Гроба, където ще строи вилата си. По същото време по САПАРД той успя да осигури и пари за ремонт на 15-километровия път, свързващ селата Гърмен и Ковачевица, така че и придвижването му до вилата ще е безпроблемно

В с. Ковачевица има малко местни, но много собственици на стари реставрирани къщи от столицата и цялата страна, сред които са покойната вече шефка на Нова тв Силва Зурлева, издателят Валери Запрянов, писателят Георги Данаилов и много др. Селото е сред любимите места за релакс и на доста политици, сред които президентът Георги Първанов, бившият депутат от БСП Кирил Добрев и др. В местността Гроба пък, където се очаква скоро да влезе строителна техника, вила има и бившият депутат и министър на търговията в правителството на Филип Димитров Александър Праматарски, който е от Гоце Делчев. Само преди 2 г. обаче вилата бе взломена от крадци, затова новите собственици на вили най-вероятно ще трябва да наемат жива охрана или да поставят надеждни камери.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене