В ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе уъркшоп, насърчаващ физическата активност сред младите хора

Студенти, докторанти и преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха в семинар на тема „Да бъдем активни!“. Събитието, което се проведе онлайн в платформата “Zoom”, е част от дейностите по проекта „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ с акроним PROMO-YMC(H)A по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Приветствия към участниците отправи проф. д-р Петър Миланов – началник на отдел „Научни проекти“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ръководител на проекта от страна на Югозападния университет.

Лектори на събитието бяха проф. Даниела Дашева и проф. Димитър Михайлов от Националната спортна академия.

В първата част на семинара бяха представени презентации, свързани с насърчаването на спорта и физическата акивност сред младите хора и децата. Специално внимание беше отделено на социалните и емоционалните ползи от баскетболната игра, както и на влиянието на спортната активност върху цялостното здравословно състояние и качеството на живот.

По време на уъркшопа по атрактивен начин бяха презентирани техниката и тактиките на волейболната игра.
Семинарът беше закрит с пожеланието да се организират още много такива инициативи, които да насърчават младите хора да спортуват активно.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене