39% от младите българи купуват фалшификати, 16% ползват пиратско съдържание

Повече от половината (52 %) от европейците на възраст между 15 и 24 години заявяват, че са закупили поне един фалшив продукт онлайн през изминалата година както умишлено, така и случайно, а една трета (33 %) заявяват, че са ползвали цифрово съдържание от незаконни източници. В България 39 % от младите хора са закупили умишлено фалшив продукт, а 16 % съзнателно са ползвали пиратско съдържание.

Проучването за интелектуалната собственост и младежта за 2022 г., публикувано днес от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), предоставя актуална информация за поведението на младите хора по отношение на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост в периода след пандемията.

Данните сочат, че 37 % са закупили фалшив продукт преднамерено, което представлява значително увеличение в сравнение с предходните резултати (14 % през 2019 г.). 21 % са използвали, играли, изтегляли или излъчвали съдържание от незаконни източници. Данните варират значително по държави, като най-високият процент е в Гърция (62 %), а най-ниският – в Чехия (24 %).

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене