Студени по право решиха съдебен административен спор в симулативен процес

Студенти по право в Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград подготвиха и реализираха симулативен процес по административно дело. Студентите сами подготвиха процеса, по зададен пример от реален казус от корици на дело в Административен съд – Благоевград – а именно – административно дело, образувано по жалба против подзаконов нормативен акт – Наредба на Общински съвет за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства.

В съдебната зала ги посрещна председателят на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова, която е и техен преподавател, в екип с доц. д-р Веселина Бучкова. Пред свои колеги, студенти и пред магистрати и съдебни помощници от Административен съд – Благоевград, бъдещите юристи представиха прецизен съдебен процес по обжалване и защита на подзаконов нормативен акт, ведно с мотивирано съдебно решение. „Имам удовлетворението, че Вие, колеги, сами подготвихте процеса и вярвам, че такива инициативи дават необходимата ви увереност, помагат ви да прецизирате мечтите си и да потвърдите желанията си за професионалното бъдеще“, отбеляза съдия Мария Тодорова.

Председателят на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова изказа удовлетворение с благодарност за дългогодишното партньорство с Правно-историческия факултет. Деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин потвърди взаимната потребност и значимост на Правно-историческия факултет и Административния съд и изказа уверение, че партньорството до днес е основа за бъдеща съвместност в работата на академичните и професионални общности.

За първия тренинг на студентите в съдебната зала председателят на съда Мария Тодорова им връчи удостоверения с най-висока оценка за подготовката и изпълнението на симулативния процес. Бъдещите юристи получиха и Конституцията на Република България с посланието да търсят и отстояват върховенството на закона с воля, последователност и постоянство.
Симулативният процес е част от поредица съвместни инициативи, които Административен съд – Благоевград и Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград реализират по повод юбилейните си годишнини.

Симулативният процес е част от съвместни инициативи по повод 15 години от създаването на Административен съд – Благоевград и 30 години от създаването на Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене