ДЕН НА ТРАУР В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПАМЕТ НА ВЕНЕРА АРЪЧКОВА

Кметът Николай Мелемов обяви 19 май (четвъртък) за Ден на траур на територията на община Смолян в памет на Венера Райчева Аръчкова – председател на Общински съвет – Смолян.
Националните и общинските знамена на всички общински сгради са свалени наполовина.
Отменя се провеждането на всички развлекателни мероприятия и спортни състезания през траурния ден, а когато отмяната на дадено събитие е невъзможна, то следва да започне с минута мълчание или слово в памет на Венера Аръчкова.

Венера Аръчкова е родена на 9 октомври 1962 г. Бакалавър по „Счетоводство и контрол“ и магистър „Финансов мениджмънт“ от ПУ „Паисий Хилендарски“. Притежаваше сертификати по „Международни счетоводни стандарти“. Била е управител на фирма и гл. счетоводител на дружество. Един мандат имаше като общински съветник. От 2011 г. до 2015 г. беше директор на дирекция „ФСДБ“ в община Смолян. През 2015 г. получи наградата за финансист-новатор от колегите й общински финансисти в цялата страна. От 2015 г. до 2019 г. беше зам.-кмет на Смолян с ресор финанси, след което бе избрана за председател на Общинския съвет в Смолян.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене