Представители на Държавния университет на Молдова на работно посещение в катедра „Връзки с обществеността“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по програма Еразъм+

Деканът на Факултета по журналистика и комуникационни науки доц. д-р Виктория Буликану, проф. д-р Джорджета Степанов – член на комисията за университетско управление и институционално развитие и доскорошен декан на факултета, доц. д-р Мариана Таку – ръководител на катедра „Теория и практика на журналистиката“ и д-р Наталия Берегой – ръководител на Център за обучение и началник отдел „Комуникации и международни отношения“ в Телерадио-Молдова осъществиха 5-дневна Еразъм+ мобилност в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в периода 9-15 май 2022 година.

Представителите на Държавния университет на Молдова проведоха работни срещи с декана на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин, заместник-декана проф. д-р Габриела Белова-Ганева, ръководителя на катедра „Връзки с обществеността“ доц. д-р Николай Попов и преподаватели от приемащата катедра. По време на срещите бяха обсъдени възможностите за реализиране на бъдещи съвместни проекти.

Преподавателската дейност по проекта включваше лекции пред студентите от специалност „Връзки с обществеността“. Сред важните теми, които бъдещите PR специалисти обсъдиха с доц. д-р Буликану, беше въпросът за конфликта на интереси в журналистическата дейност в Република Молдова. Д-р Наталия Берегой, началник отдел „Комуникации и международни отношения“ в националния аудиовизуален обществен оператор на Република Молдова – Телерадио-Молдовa, представи пред студентите на Правно-историческия факултет цялостния процес и отделните етапи по проучване на аудиторията за стартиране на нов медиен продукт – детската медийна платформа Zuper.md.

Представителите на Факултета по журналистика и комуникационни науки пристигнаха в България само ден след завръщането от Република Молдова на четирима преподаватели от катедра „Връзки с обществеността“ на Правно-историческия факултет, които в продължение на една седмица бяха участници в Еразъм+ дейност. Международното академично сътрудничество между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Държавния университет на Молдова се осъществява по проект, разработен от гл. ас. д-р Милена Янкова в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 107 – мобилности между програмни и партниращи страни, финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси на Република България. Проектът постави стабилна основа за бъдещо сътрудничество между двата университета.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене