Специален екип ще привлича инвеститори в Смолянско

Специален екип ще бъде сформиран в Областна администрация Смолян. Той ще отговорая за привличане на нови инвеститори в региона. Екипът се сформира по инициатива на народния представител Михал Камбарев и с подкрепата на Областната управа. Инициативата се реализира след проучване на добри практики на инициатива и съдействие от страна на администрацията при икономическото развитие на община Пловдив. Ангажиран е и опитът и експертизата на изявен специалист в сферата, който да се заеме с планирането на дейностите и обучението на кадрите в Областна администрация.

Коалиционният екип е единодушен по отношение на необходимостта от насочени усилия за привличане на нови инвестиции в Смолянска област. Частната инициатива е двигателят на икономиката и като такъв, той непременно трябва да бъде подкрепен от държавата по всеки възможен начин. Екипът, който ще работи за развитието на инвестиционната дейност, ще има за цел да информира, търси, ангажира и помага на инвеститори, както и да осигури възможност проекти на местния бизнес да получат достъп до партньори и контрагенти от страната и чужбина.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене