Родители на младежи с увреждания организират благотворителен търг

Великденски кулинарен благотворителен търг в помощ на младежи с увреждания ще се проведе в зала „22 септември“ в Благоевград. Инициативата е организирана от родители, съвместно с Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“ и Дирекция „Социална и жилищна политика“ към Община Благоевград.
В рамките на търга, който стартира на 20 април от 18.00 часа, ще се продават хранителни продукти със сертификат, предоставени от местни производители. Събраните средства ще бъдат насочени за прилагане на трудотерапия.
Трудотерапията е активен кинезитерапевтичен метод, при който се ползва системно трудова дейност, съобразена с вида заболяване, фазите му и функционалното и психичното състояние на човека. Чрез нея се цели максимално възстановяване на организма, коригиране на недостатъците в емоционално-волевата сфера, развиване на двигателни умения и формиране на личността чрез развиване на трудови умения.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене