АПИ обяви поръчки за подръжка на пътища в Смолянско за над 56 млн. лв.

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществените поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканските пътища за следващите 3 години. За ОПУ Смолян те са с прогнозна стойност 56 297 825 лв. без ДДС, съобщиха от областната управата в Смолян. Дължината на пътната мрежа е 539 км.

Изпълнителите трябва да осигурят цялостно поддържането на републиканските пътища – текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци и др.

В поръчките са заложени изисквания и за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене