Ръководителят на Социалното звено в Община Симитли Ивайло Гоцев: Отношението е най-важно при грижата за хора с увреждания

Отношението е най-важно при грижата за хора с увреждания, каза в интервю за БТА ръководителят на Социално звено – Симитли Ивайло Гоцев.

Общината е особено активна в разкриване на социални услуги за хора с различна степен и вид увреждания, като при всяка една от тях водеща е грижата, посочи Гоцев. Всички хора, които ползват социалните услуги в Симитли, имат нуждата да се чувстват значими, всеки от тях има талант, а ние умеем да ги опознаваме и да ги разкриваме, допълни той. „Това, че имат определени дефицити, не им пречи да бъдат полезни, защото за всеки е важно да се чувства полезен с това, което умее“,  отбеляза Гоцев.

Опитът на община Симитли в работата с хора с увреждания започва от 2006 година, когато се изгражда първият за общината Дневен център за деца и младежи с увреждания. В него се предоставя работа с различни специалисти – логопеди, психолози, кинезитерапевти, социални работници и други услуги, които до онзи момент не са били предоставяни, посочи Гоцев.

Създаването на центъра е облекчение за семействата, защото е трудно да се отглежда дете с увреждане без подкрепа, каза ръководителят на социалното звено и допълни, че за годините работа много от потребители са придобили сравнителна самостоятелност, което улеснява живота им.

След разкриване на услугата от община Симитли решават, че е необходима и последваща грижа за младежите, навършили 18 години. През 2008 година се създава Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, който по-късно се разделя на социални услуга за лица от 18 до 30-годишна възраст и за лица над 30-годишна възраст. Дневният център за пълнолетни лица се обособява в сградата на детската градина, където вече се намира Дневен център за деца и младежи с увреждания. „Това е иновативно, защото към онзи момент никой или малко хора са си позволявали да разкриват такава услуга за деца и възрастни в сграда, в която има детска градина“, посочи Гоцев. Целта е била да се даде пример, с който ръководството на общината да докаже, че децата от центъра и от детската градина могат да съжителстват безпроблемно. „Те се подкрепят, общуват, помагат си и към днешна дата нещата вървят добре“, допълни той.

Няколко години по-късно в общината се създава Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. Услугите са създадени с публично-частно партньорство, а потребители са настанени в база в централната част на града. „Това партньорство беше много ползотворно, за да докажем, че тези хора не ги крием, както е било в миналото, а ги довеждаме точно на центъра, показваме, че са значими и важни за нас“, каза още Гоцев.

Впоследствие услугата се премества в обособена сграда, част от бившите казарми в града и до днес за хората се полагат грижи. Сградата е ремонтирана, но не това е най-важното по думите на Ивайло Гоцев, а именно отношението. То не се създава от базата, а от хората, които полагат грижите, допълни той.

Това се вижда и при създаването на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, който е разкрит през 2013 година. Настанените в него потребители са хора с тежки психични разстройства. „Много е важно за тези хора да се погрижат адекватно, в едно защитено място. В един момент стана ясно, че вече не може да се различи, че хората имат заболяване, когато са обгрижвани по такъв начин. Това е още едно доказателство, че средата определя тяхното поведение, важни са грижите за тях, заниманията, режим. Нужни са всякакъв вид специалисти“, посочи Гоцев.

Обучени специалисти обаче в малка община, каквато е Симитли, трудно се намират, допълни ръководителят на социалното звено. В подбора на хора водещ критерий е било „да имат сърце“, коментира той и допълни, че специалисти се изграждат. „От тях се изисква да се държат с уважение, с почит, защото от хигиениста,  от човека по поддръжката до специалиста знаят, че трябва да си добър, да се отнасяш с уважение към потребителите и ако го правиш, те ще ти отвърнат със същото“, каза още Ивайло Гоцев.

Освен в Симитли, общината разкрива социални услуги и в околните села. През 2020 година в Железница е създаден Център за пълнолетни лица с деменция, а най-новите създадени услуги в общината са в Полена и Брежани, където са настанени пълнолетни с умствена изостаналост. Сградите са адаптирани за девет месеца, а от октомври потребителите вече са настанени.

Ролята на общините в предоставянето на социалните услуги е голяма, необходима е стегната организация и отношение към хората, за да се изпълняват проекти и да се разкриват услуги, посочи още Ивайло Гоцев. Според него общинските администрации трябва да бъдат активни и да не приключват само с изпълнението на даден проект, защото това дава възможност да се достигне до повече хора. „Настанявайки ги, ние уважаваме техния живот и това, което са били, те запазват достойнството си и са ценени като личност. Трябва им възможност да изявят това, някой да разкаже как е минал животът му, защото голяма част от тях са били дейни, активни хора, които винаги имат какво да разкажат и са щастливи да има някой, който може да ги изслуша“, допълни той.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене