ПОХОДИ, ЗАЛЕСЯВАНЕ, ИГРИ ЩЕ ИМА В СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА В БЛАГОЕВГРАД

Регионалната дирекция по горите в Благоевград се готви за отбелязване и честване на Седмицата на гората.

Ето програмата:

4.04. /понеделник/
– Национално откриване
– Прожектиране на филми за гората, беседа и игри
– Изложба на рисунки
Място – зала на РДГ Благоевград

5.04. /вторник/
– Отглеждане на млади насаждения
Участници – служители на РДГ Благоевград, студенти на ЮЗУ
Място – горска територия, ДГС Благоевград

6.04. /сряда/
– Пресконференция в горска територия
– Залесяване, попълване и отглеждане на горски култури и контрол на дейностите
Участници – служители по горите, заинтересовани лица и медии.
Място – ТП „ДГС Кресна“, землище Стара Кресна – пожар.

7.04. /четвъртък/
– 09,00 ч. Награждаване на участниците в конкурса за детска рисунка „Животът на гората“
Място – зала на РДГ Благоевград
– 10,00 ч. Провеждане на инициатива „Лесовъд за един ден“
Участници – ученици от Шесто СУ „Иван Вазов“
Място – зала на РДГ Благоевград и горска територия в местността „Кръста“

8.04. /петък/
– Планински туристически поход с природоопознавателна насоченост
Участници – служителите на РДГ Благоевград.
Място – Коматинските скали

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене