43 служители на ОбА- Благоевград – компетентни и мотивирани в услуга на гражданите

105623-oblastna-proekt-krai-443 служители на областна администрация Благоевград преминаха специализирани курсове по ключови компетентности за повишаване качеството на обслужване. Квалификацията на служителите за компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите се реализира по проект „Областна администрация Благоевград – Компетентна и мотивирана в услуга на гражданите”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

На заключителна пресконференция ръководителят на проекта Ваня Чобанова представи резултатите от изпълнението на проекта и постигнатите цели.

Служители от администрацията преминаха специализирани обучения по ArchiCAD, AutoCAD, обучения в областта на строителството, обучения по ключови компетентности – мениджмънт и лидерство; формиране, управление и мотивиране на екипа; екипни роли; управление на времето; вземане на решения.

„Необходимостта от изпълнението на този проект бе продиктувана от нарастващите претенции на гражданите и бизнеса за по-ефективно и бързо административно обслужване. В резултат на обученията ние, колегите от Областна администрация Благоевград получихме и мотивация за европейско поведение”, обясни ръководителят на проекта Ваня Чобанова.

Проект „Областна администрация Благоевград – Компетентна и мотивирана в услуга на гражданите” е поредният, който областна администрация Благоевград реализира с финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”. „Този проект реално надгради досега изпълнените проекти по ОПАК и в същото време е база за надграждане”, обобщи главният секретар на Областна администрация Дияна Атанасова.

Екипът от администрацията са категорични, че проведените общо 132 ефективни обучения за развитие на ключови компетентности, работа със софтуерни продукти и специализираните курсове са подобрили знанията и уменията за работа по стандарти за европейска администрация, а обученията, проведени в Института по публична администрация за делова комуникация и етикет, държавен протокол и церемониал, административна стилистика и обслужване са осигурили увереност и самочувствие на служителите в администрацията.

 

Проект „Областна администрация Благоевград – Компетентна и мотивирана в услуга на гражданите”, на стойност 88 846.80 лв., е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене