Неврокопчанин вдига нов комплекс от къщи за гости в Гайтаниново

Кочо Георгиев Кулишев от гр. Гоце Делчев ще вдига къщи за гости в мест. „Цикандилка“на хаджидимоското село Гайтаниново. В момента текат процедури до одобрение на проекта от страна на местната власт и държавни институции.

Иначе проектът предвижда да бъдат изградени 4 къщи със собствен водоизточник и паркинги. Ще може да посреща общо около 25 човека. Всяка от сградите ще бъде на две нива със ЗП около 100 – 120 кв.м. и ще бъде с отделен достъп. Към всеки от имотите ще има изградени барбекю и покрита дървена беседка, като ще бъде предвиден и обособен детски кът.
Отоплението на сградите ще бъде осъществено с изграждане на отделни котелни помещения и
монтирани котли на пелети с мощност около 25-30 kV.

В границите на имота има частично залесяване с черен бор, но видно от одобрения ПУП-ПЗ той няма да бъде засегнат при реализиране на инвестиционното намерения.
Останалата част от имота /северозападната/, в която няма да бъде реализирано строителство
няма да се променя и ще запази сегашния си вид заедно с залесения чернен бор в нея.
Съседните имоти са с начин на трайно ползване „иглолистна гора“ и „пасище“, като най-близките имоти с разположени постройки в тях са от населено място Нова Ловча и отстоят на около 930 м. от имота.

Село Гайтаниново се намира в планински район. Разположено е в югоизточните склонове на Южен Пирин в историко-географската област Мървашко. Отстои на 17 километра югозападно от общинския център Хаджидимово и на 19 километра южно от град Гоце Делчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене