Депутатите гарантираха безплатни детски градини

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. В преходните и заключителните разпоредби се правят изменения и в Закона за местните данъци и такси. С тях се предлага да отпаднат таксите за детските ясли и градини. “За” гласуваха 152-ма депутати, 11 се въздържаха, а “против” нямаше.

Така депутатите гарантираха, че детските ясли и градини ще са безплатни. Ангажиментът е на управляващите, а с бюджета за 2022 г. се предвижда това да стане факт от април. Не следва да се събират и такси за хранене на децата в задължителното предучилищно образование, посочват още вносителите.

В хода на дебата опозицията заяви подкрепа за отпадането на таксите за яслите и градините. Чуха се мнения обаче, че ще се създадат проблеми за общините при отпадане на таксата за храна.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене