Министърът на околната среда и водите да намери спешно близо 5 млн. лв. за реконструкцията на регионалното депо за твърди битови отпадъци в Доспат

Съветниците от Сатовча в спешна декларация до министър Б. Сандов: Депото, което ползваме 5 общини, прелива от отпадъци, ситуацията излиза от контрол

Министърът на околната среда и водите да намери спешно близо 5 млн. лв. за реконструкцията на регионалното депо за твърди битови отпадъци в Доспат, където си изхвърля сметта и община Сатовча, поискаха в нарочна декларация до министър Борислав Сандов сатовчанските съветници.

„След много задълбочено запознаване с проблема и усилията, които община Доспат е положила в последните три години, с голяма тревога установяваме, че с прекалено дългото отлагане на финансирането на проект „Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“ се създава риск от екологична катастрофа и опасност за общественото здраве на цялата територия на РСУО – Доспат. Този риск прекалено дълго време е пренебрегван и омаловажаван от страна на компетентните институции и по тази причина напрежението сред местното население и Общинската администрация се нагнетява и почти излиза извън контрол”, се казва в декларацията.

Тя беше гласувана на сеся на ОбС – Сатовча и вече е на бюрото на министър Сандов, подписана от всичките местни народни избраници.

Проучванията на управата на Сатовча всъщност още миналата есен показали, че депото е пълно и всеки момент може да спре да приема колите, обясниха за „Струма” от Общинската администрация.

Регионалното депо се намира на 1,5 км югоизточно от доспатското с. Барутин, представлява котловина от открита кариера на бившия рудник Изгрев с площ от около 10 дка, образувана от изземване на рудна маса, и първоначално се е предвиждало да събира само отпадъците на община Доспат, където живеят 11 000 жители. Впоследствие тук обаче започват да пристигат и боклуците на общините Девин, Борино и Сатовча, обслужваното население става 46 000 човека и от 3 г. депото буквално прелива.

В разрешителното му за експлоатация от 2008 г. е посочен капацитет 147 000 тона, през 2019 г. той е увеличен на  196 515 т при среднодневен капацитет 31 т./24 часа, но много бързо и той е изпълнен.

Преди 3 г. община Доспат внася за финансиране в ПУДООС работен проект за реконструкция и модернизация на депото, има и издадено  разрешително за строеж, но пари няма. Прогнозната стойност  за надграждането му  във височина с армиран насип е 3 849 202,2 лв. без ДДС. Обществената поръчка за избор на изпълнител е прекратена през март 2021 г. поради липса на финансиране и оттогава няма никакви индикации, че МОСВ възнамерява да направи нещо по въпроса.

Междувременно община Сатовча успя да започне работа по намаляване на битовите отпадъци от общината чрез стимулиране на разделното събиране. Тя спечели интересен проект, свързан с въвеждане на практика “Плащане на такса смет според количеството отпадъци” . Този начин на отчитане се прилага в  провинция Тревизо, регион Венето, Италия, както и в община Фатерщетен, провинция Бавария, Германия. Кръстен е   „Наше село за нулеви отпадъци“,  финансиран е по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. и макар и да се провежда в стеснен кръг домакинства – само 200, резултатите му са обнадеждаващи.
В основата му е оборудването на къщи с кофи за смесени отпадъци с различен обем и с кофи за рециклируеми отпадъци, всеки от които се мери при прибирането му. Миналата седмица кметът на Сатовча Арбен Мименов сключи договор със столично дружество, което ще анализира направените до момента замервания,  и въз основа на този анализ общината ще може да започне събиране на диференцирана такса смет в зависимост от реалното количество изхвърлен от едно домакинство отпадък.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене