РАЗШИРЯВАТ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Премахва се минималният праг при финансиране на проекти във връзка с изграждането на достъпна жилищ на среда. Това предвижда Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, качена за обществено обсъждане. Тя има за цел изграждането на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.

Разширява се обхватът на допустимите за финансиране дейности, свързани с осигуряването на лична мобилност. Така например средства ще се дават и за изменение в конструкцията на моторно превозно средство, в т.ч. за монтиране на помощно съоръжение/приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка в МПС, за закупуването на автомобил с извършено изменение в конструкцията, и/или за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, при липса на такава.

.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене